Το Μιλάνο συναντάει
την Ελλάδα

2015-2016

Άμλετ – αφιέρωμα στον Heiner Müller

Die Hamletmaschine – Γιάννης Κουνέλλης,
Θεόδωρος Τερζόπουλος και το θέατρο του Heiner Müller

Έκθεση + Performance

18–20/12 + 28–30/12
Piccolo Teatro Strehler

Δανεικά Παπούτσια

Χριστίνα Μαξούρη

Θέατρο/Μουσική
20 – 21/06
Piccolo Teatro Strehler