Το Μιλάνο συναντάει
την Ελλάδα

2013-2014

Προβολή του “Indebito”

Ντοκιμαντέρ των Vinicio Capossela και Andrea Segre

Κινηματογράφος
29/04
Piccolo Teatro Studio

Θεσσαλονίκη

Συναυλία της Σαβίνας Γιαννάτου και των Primavera en Salonicco Quartet

Μουσική
29/04
Piccolo Teatro Studio