Το Μιλάνο συναντάει
την Ελλάδα

2011-2012

Συνάντηση με τον Daniel Wetzel

συνιδρυτή του Rimini Protokoll

09/05
Chiostro Piccolo

Συναυλία των The Burger Project

Μουσική
10/05
Tunnel Club

Moment

Μαριάννας Καβαλλιεράτου

Χορός
11/05
Piccolo Teatro Studio

Moment

Μαριάννας Καβαλλιεράτου

Χορός
11/05
Piccolo Teatro Studio

Ο Προμηθέας στην Αθήνα

Rimini Protokoll

Θέατρο
11/05 Piccolo Teatro Studio