Το Μιλάνο συναντάει
την Ελλάδα

2007-2008

Erato Ensemble

Μουσική
18/09
Piccolo Teatro

In the wolf’s mouth

di Chameleon Dance Company

Χορός
19/09
Piccolo Teatro

Encardia group

Μουσική
20/09
Piccolo Teatro

Odyssey

έργα ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών

Έκθεση
18-20/09
Foyer Piccolo Teatro

Λογοτεχνική συνάντηση με τον Τίτο Πατρίκιο και την Έρση Σωτηροπούλου

20/09
Foyer Piccolo Teatro