Επικοινωνία

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νίκη Θεοδωρίδη
Στοιχεία επικοινωνίας: info@milanoincontralagrecia.com